redbežný výber hadice na chemikálie je možné vykonať podľa jej charakteristiky v katalógovom popise, materiálu vnútornej vrstvy a jeho chemickej odolnosti v tabuľke chemickej odolnosti Tubes International:

LátkaEPDMEPMNRNBRCRSBRFPMUPEPTFEPVCPUPA
Kyselina sírová 10%AACCBCAAACXX
Kyselina sírová 10 ÷ 75%BAXXXXAAAXXX
Kyselina sírová 96%CCXXXXA/BAAXXX
Dymivá kyselina sírová (oleum)XXXXXXAXAXXX
Kyselina chlorovodíková ≤ 20%AABBBBAAAAXX

Charakteristiky uvedené v tabuľke sa vzťahujú na odolnosť pri +20°C.

  • A – vynikajúca odolnosť, vhodné pre nepretržitú prevádzku,
  • B – dobrá odolnosť, občasná prevádzka,
  • C – obmedzená odolnosť, obmedzené použitie,
  • X – žiadna odolnosť,
  • – žiadne údaje.