Najčastejšou príčinou poškodenia hadíc vysokotlakého čistenia je prekročenie minimálneho polomeru ohybu za fitingom. Jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť alebo znížiť riziko tohto typu poškodenia, je použitie obmedzovačov ohybu EM-G… EM-K…. Použitie týchto ochranných prvkov výrazne predlžuje životnosť zostáv hadíc a zvyšuje bezpečnosť operátora.