Zvinovacie hadice z kovového pásu („hadice Peschel”): vznikajú špirálovým navinutím profilovaného kovového pásu. Slúžia ako odťahové hadice, na výstup plynov a spalín, ako aj na prenos sypkých materiálov. Kvôli svojej konštrukcii sa nehodia na prenos tlaku. Najčastejšie sú montované na trubkovom konci pomocou spony (existuje možnosť vyrobiť vedenie so zváranými hotovými koncovkami).

Tlakové hadice sú zložené z korugovanej oceľovej trubky posilnenej zvonku oceľovým opletom. Korugovaná rúra vzniká hydroformovacou metódou alebo mechanicky. Slúžia hlavne ako vedenia pre vysoké tlaky. Dodávané s hotovými koncovkami.

Tieto dva typy kovových hadíc môžeme skombinovať:

  • ako vonkajší kryt (zvinovacia hadica navonok / tlaková hadica vnútri)
  • ako obmedzovač ohýbania pre tlakovú hadicu (časť zvinovacej hadice montovaná pri koncovkách)
  • ako vnútorný kryt v tlakovom vedení, napr. na prenos sypkých materiálov