Povolený pracovný tlak pri +20°C je od 148,4 baru pre veľkosť Ø4 až do 69,3 baru pre veľkosť Ø22. Pracovný tlak sa bude líšiť pri vyšších pracovných teplotách.