Povolený pracovný tlak kompenzátorov sa môže výrazne líšiť a závisí od niekoľkých faktorov. Všeobecne závisí od materiálu vlnovca. Vlnovec je flexibilným prvkom v kompenzátore. Dôležité sú tiež faktory ako veľkosť a pracovná teplota kompenzátoru alebo typ média, ktoré ním preteká. Najnižší povolený pracovný tlak majú textilné kompenzátory. Kvôli materiálu použitému pri ich konštrukcii tlak zvyčajne nemôže prekročiť 0,5 baru nadtlaku. Gumové a PTFE kompenzátory môžu odolať oveľa vyššiemu pracovnému tlaku, ktorý môže dosiahnuť maximálne 25 barov, resp. 16 barov. Oceľové kompenzátory sú vyrobené tak, aby odolávali najvyšším povoleným pracovným tlakom, ktoré môžu dosiahnuť 100 barov a závisia od veľkosti a typu kompenzátoru.