Tieto hadice možno sterilizovať parou, oxidom etylénu alebo rádiáciou.