Je potrebné si uvedomiť, že nominálny tlak pre ventily je väčšinou určený pri izbovej teplote (približne +20 °C).

Pri priemyselných ventile často existuje závislosť medzi pracovným tlakom a pracovnou teplotou. S rastúcou pracovnou teplotou klesá maximálny pracovný tlak pre ventil.

Na určenie hodnôt maximálneho pracovného tlaku sa používajú tabuľky alebo grafy, ktoré zobrazujú vzťah medzi pracovným tlakom a pracovnou teplotou.