Pomer medzi pracovným tlakom a tlakom prasknutia hadice (pri ktorom dôjde k trvalému poškodeniu hadice) sa nazýva bezpečnostný faktor a zvyčajne je 3.