Flexibilita hadice závisí od suroviny a prísad (zmäkčovadiel) použitých pri výrobe hadice. Výrobcovia určujú flexibilitu tým, že udávajú polomer ohýbania – čím menší polomer, tým je hadica flexibilnejšia.