V závislosti od aplikácie sú filtre stlačeného vzduchu vybavené filtračnými prvkami rôznych gradácií.

Úroveň filtrácie, vyjadrená v mikrometroch (µm), určuje veľkosť častíc, nad ktoré častice sú zadržané filtrom.

Najčastejšie úrovne filtrácie:

  • Predfiltrácia (hrubá) – 5µm alebo 20µm filtračný prvok
  • Jemná filtrácia – 0.01 µm filtračný prvok