Hadice TYGON® a VERSILON sú vyrábané z mnohých rôznych elastomérov a plastov vrátane silikónu, PVC, polyuretánu, fluóropolymerov, termoplastických elastomérov. Všetky hadice sú vždy vyrobené z materiálov najvyššej kvality a čistoty v kontrolovaných podmienkach a s použitím moderných technológií. Sú používané v aplikáciách vyžadujúcich unikátne vlastnosti a laboratórnu čistotu produktov.

Hadice TYGON® a VERSILON zahŕňajú desiatky typov extrudovaných hadíc bez výstuže aj so sieťovou výstužou, určené pre nízke pracovné tlaky rádovo niekoľko – niekoľko desiatok barov a určité podtlaky až do úplného vákua. Pracovné teploty, v závislosti od materiálu hadice, siahajú až do 200°C. Hadice sa vyskytujú v veľmi širokom rozsahu rozmerov – pre tú istú vnútornú priemer môžeme mať na výber niekoľko hrúbok steny. Štandardná dĺžka rolky hadice dodávanej výrobcom je najčastejšie 15 m.

Základné oblasti použitia hadíc TYGON® a VERSILON zahŕňajú: prenos a rozlievanie (dávkovanie) potravinárskych produktov a nápojov, farmaceutické a biotechnologické aplikácie, medicínu, univerzálne použitie, pre palivá a oleje, pre agresívne chemikálie.