Smerové ovládacie ventily sú identifikované podľa počtu tokových ciest (počet pripojení) a počtu polôh (počet štvorcových políčok na schéme ventilu).

V nižšie uvedenom príklade je pneumaticky ovládaný ventil 3-cestný/2-polohový ventil v pokojovej polohe (bez ovládacieho signálu) normálne zatvorený NC: Normálne Zatvorený):