Skratka FRL označuje zariadenie na prípravu stlačeného vzduchu, ktoré sa skladá z:

  • F – filter – odstraňuje nečistoty a vlhkosť (kondenzát) zo systému stlačeného vzduchu;
  • R – regulátor – znižuje a udržiava tlak na požadovanej úrovni;
  • L – mazací prístroj – vstrekáva mazivo (olej) do aplikácie, ktorá vyžaduje mazanie.