NEodporúčame používať TW spojky pre potraviny. Vzhľadom na ich povahu a konštrukciu TW spojky nespĺňajú štandardy pre spojky určené pre potravinárske látky.