Chemické hadice sa používajú:

  • pri vykládke a nakládke transportných nádrží (napr. paletových kontajnerov, cestných a železničných cistern) chemickými látkami;
  • v technologických procesoch v chemickom priemysle, ako aj v potravinárskom, farmaceutickom, kozmetickom, biotechnologickom a iných odvetviach;
  • na plnenie a vyprázdňovanie obalov;
  • v laboratóriách.