PTFE procesné hadice sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú hygienický prenos médií. Konštrukcia hadíc s hladkým vnútrom, skrúteným vonkajškom kombinuje výhody skrútenej (flexibilita) a hladkej hadice (ľahké čistenie, laminárny tok, vyššie prietoky).
Koncové spoje sú dostupné s rozšíreným dizajnom (PTFE vrstva podložená na tesniacej ploche) na zaistenie celo priemerového toku pozdĺž celej dĺžky hadice a elimináciu potenciálnych ‘mŕtvych miest’.