Spojky sa bežne používajú v chemickom priemysle, hutníckom priemysle, v potrubných systémoch prepravujúcich chemicky agresívne médiá a ak hrozí koroziu bežnej uhlíkovej ocele.