Mazací prístroj sa odporúča pre:

– prevádzku vo vlhkom a prašnom prostredí,

– prevádzku pohonov pri rýchlostiach > 1 m/s,

– frekvenciu prepínania ventilov > 3 Hz.