Pre zariadenia, kde môže dochádzať k vibráciám, posunom alebo trhaní hadice, je najlepšie použiť závitové spojky alebo spojky s rezacím krúžkom.