Hadice na vodnú paru môžu byť použité spolu s bubnovými navijakmi za predpokladu dodržania príslušných pravidiel prevádzky. Pred použitím takého súboru musí byť hadica úplne rozvinutá. Je tiež potrebné pamätať na periodickú kontrolu technického stavu hadice a kontrolu sily dotiahnutia skorupových objímok. Počas práce sa bubon môže zahriať na vysoké teploty, preto je potrebné dbať na bezpečnosť operátora.