Technicky je možné použiť kompletnú súpravu hadicového navijaku v potenciálne výbušných oblastiach. Hadicový navijak musí byť certifikovaný podľa smernice ATEX a hadica navinutá na navijak musí byť schválená na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Okrem toho musia byť použité prvky na inštaláciu hadice na navijak vyrobené z neiskriacich častí. Celá jednotka musí byť schválená spoločnosťou Tubes s príslušným kvalifikačným dokumentom.