Vodné striekacie pištole nie sú navrhnuté pre a nesmú byť použité pre paru!

Ich použitie pre horúcu vodu vyžaduje špeciálne opatrenia!