Pištole sú určené pre vodu. Mohou být použité pro vodu s čistiacim prostriedkom (detergentom) len v prípade, že materiály sú chemicky kompatibilné. Prevádzkové podmienky musia byť presne definované: názov a zloženie média (čistiaci prostriedok), jeho koncentrácia a teplota.

Chemická odolnosť materiálov môže byť overená v tabuľke chemickej odolnosti Tubes International (počiatočný výber). Odporúča sa potvrdenie pracovných podmienok spoločnosťou Tubes International.