Áno. Gumové kompenzátorové spojky môžu pracovať vo vákuových podmienkach. Hodnota vákua však závisí od typu a priemeru kompenzátorovej spojky. Ako sa zvyšuje priemer, hodnota povoleného pracovného vákua v gumových kompenzátorových spojkách klesá. Keď majú gumové kompenzátorové spojky, najmä tie s väčším priemerom, odolávať takýmto pracovným podmienkam, sú navyše vybavené vnútornými vákuovými podpornými krúžkami a špirálami vyrobenými z kyselootpornej ocele. V dôsledku toho môžu gumové kompenzátorové spojky, dokonca aj tie s väčším priemerom, pracovať vo vákuových podmienkach, ktoré sú blízko plnému vákumu.