Gumové hadice na paru môžu byť použité na horúcu vodu s maximálnou teplotou približne okolo 90 ÷ 100°C – pokiaľ výrobca neuvádza inak.