Nie, namiesto tesnení spojky GSD je možné použiť tesnenia s profilom TWF alebo TWO, ale odporúčame skontrolovať tesnosť spojenia pri každom použití.