Predovšetkým na chemickú odolnosť materiálu spojky voči médiu a potom na kompatibilitu materiálu tesnenia.