Smerové ovládacie ventily (rozdeľovacie rozvody) ovládajú smer toku stlačeného vzduchu. V pneumatickom systéme obvykle fungujú ako regulátory pre aktuátory, a zapínajú či vypínajú prevádzku napríklad pneumatického valca.