Ich základné aplikácie zahŕňajú systémy súvisiace s hnacím ústrojenstvom, ako sú palivový systém, chladenie, prívod, mazanie a výfukové systémy, ale aj brzdenie, klimatizácia, ventilácia a vykurovacie systémy.