Podľa normy DIN 28450 môžu TW spojky pracovať pri teplotách až do +65°C. Ak sa majú používať pri vyšších teplotách, je potrebné sa poradiť s technickým oddelením spoločnosti Tubes International.