Maticová časť oceľovej expanznej spojky môže byť vyrobená ako viacvrstvová (najčastejšie) aj jednovrstvová (menej bežná).

Počet vrstiev v oceľovej matice závisí od parametrov expanznej spojky, ktoré zahŕňajú konstrukčný tlak, teplotu a hodnotu konstrukčného posunutia.

Viacvrstvové maticové časti môžu mať od 2 až do 10 vrstiev.

Hrúbka jednej vrstvy maticové časti je od 0,2 mm až do niekoľkých milimetrov.