Spojky LET-LOK sú vzájomne zameniteľné so výrobkami Swagelok, Parker (A-LOK), DK-LOK, HY-LOK alebo Superlok.