Kovové vedenia vzhľadom na veľmi široké konštrukčné možnosti a na mnoho rôznych materiálov, ktoré je možné použiť, môžu pracovať pri reálnych pracovných parametroch dosahujúcich veľmi vysoké hodnoty.

Vplyv na výšku prenášaného tlaku má: nominálny priemer, hrúbka steny výstupného materiálu, geometria karbu (frekvencia výskytu a výška) a počet opletov.

To isté sa týka aj pracovnej teploty, ktorá štandardne pre hadice z nehrdzavejúcej ocele dosahuje 600÷700°C, avšak pri použití niektorých materiálov, ako napríklad zliatiny Inconel, môže dosiahnuť hodnotu blížiacu sa k +1000°C. Treba pamätať, že s rastom teploty je potrebné zohľadniť korekčný koeficient. Podobne je to s dynamickou prácou (vibrácia, posuny, typ prúdenia média). Tabuľky s koeficientmi možno nájsť v našom katalógu alebo na internetovej stránke v sekcii Priemyselné hadice – kovové.