Monostabilný ventil – nepretržité ovládanie – keď ovládací signál zmizne, pružina ho prinúti vrátiť sa do svojej pokojovej polohy.

Bistabilný ventil – impulzové ovládanie – po zmiznutí ovládacieho signálu zostáva vo svojej polohe (bez pružiny).

Napríklad elektricky ovládané monostabilné ventily majú jeden solenoid na jednej strane a bistabilné ventily majú dva solenoidy na oboch stranách.