Elektricky vyhrievané hadice sú často používané v extrúderoch, strojoch Hot Melt, strojoch na obalovanie, lemovacích strojoch, ako aj v analyzátoroch spalín.