Väčšina spojení v pneumatike sa uskutočňuje použitím spojok s BSP paralelnými závitmi a tesnením O-krúžkom. Na rozdiel od tesnenia kontaktnými závitmi, nevyžadujú použitie teflónového tesniaceho prostriedku, ktorý by mohol byť zdrojom kontaminácie pre pneumatický systém. Výnimkou je spájanie nerovných (zakrivených) povrchov, kde O-krúžok nemusí poskytovať dostatočnú tesnosť.