Komplexné riešenie v oblasti zariadení pre prekladku palív a ďaľších médií

Vďaka dlhoročnej spolupráci s certifikačnými jednotkami sme schopní splniť všetky očakávania zákazníkov v oblasti projekcie zariadení pre prekládku palív, chemikálií a ďaľších médií. Naše projekty spĺňajú všetky legislatívne a technické požiadavky kontrolných orgánov a zákazníkov. Nami spracované projekty a technická dokumentácia sú spracované profesionálne a zrozumiteľne o čom svedčia tiež referenčné listy našich zákazníkov.

Nami navrhnuté a vyrobené zariadenia pre prekládku možno nájsť napríklad pri stáčaní chemikálií a potravín, termináloch palív a ďaľších ropných látok. Dodáváme tiež tieto zariadenia pre hutníctvo, ťažbu, prístavy či letiská.

Ponúkame

Komplexné riešenia v oblasti projekcie, výroby a modernizácie zariadení terminálov a technologických inštalácií v súlade s legislatívou a so zohľadnením individuálnych požiadaviek zákazníkov.

Konzultácie a poradenstvo pre nové a modernizované terminály a zariadenia.

Záručný a pozáručný servis tiež vďaka aplikácii autorského systému dohľadu Tubes Hose Supervisor.

Audity a konzultácie

Vďaka dlhoročným skúsenostiam ponúkame svojim zákazníkom podporu formou auditov a konzultácií s našimi špecialistami.

Výroba

Disponujeme veľkým výrobným potenciálom, umožňujúcim rýchlu realizáciu štandardných hadíc a kompletných výrobných celkov pre plnenie a stáčanie vrátane príslušných armatúr. Máme tiež špecializovanú zváračskú dielňu , v ktorej možno vyrobiť i komplikované prvky potrubných rozvodov.

Certifikáty a oprávnenia

Zdokonaľujeme našu organizáciu na základe zavedeného Systému riadenia kvality – podľa ISO 9001:2008 a certifikovaného DNV-GL a TDT- Cert.

Dodávame tlakové kovové hadice v súlade s požiadavkami Tlakovej direktívy (2014/68/EU) označenej symbolom CE s deklaráciou zhody EU – Modul A2 na základe Certifikátu UDT-CERT (1433).

Plniace ramená

Ponúkame tiež plniace ramená pracujúce na princípe klasických pevných ramien s kĺbmi pre horné alebo spodné plnenie a stáčanie autocisterien a železničných cisterien. Ponúkame tiež nami projektované zariadenia pre manipuláciu s elastickými hadicami.

Servis

Zaisťujeme prostredníctvom našich servisných pracovníkov servis priamo na inštalácii u zákazníka.

Ponúkame:

  • prevedenie záručných a pozáručných kontrol zariadení

  • montáž a testovanie hadíc,

  • montáž a opravy hadicových bubnov,

  • prevedenie ďalších servisných prác podľa individuálnych potrieb zákazníka.

Potrebujete viac informácií?