Certifikáty

Podľa očakávaní našich Zákazníkov, reprezentujúcich všetky priemyselné odvetvia, sa snažíme poskytovať služby na najvyššej svetovej úrovni a plniť stále rastúce požiadavky na kvalitu, životnosť a bezpečnosť.

Zlepšujeme našu organizáciu pomocou zavedeného a stále zdokonaľovaného Systému kvality podľa normy ISO 9001 certifikovaného DNV-GL.

Podľa očakávání našich Zákazníkov, reprezentujúcich všetky priemyselné odvetvia, sa snažíme poskytovať služby na najvyššej svetovej úrovni a plniť stále rastúce požiadavky na kvalitu, životnosť a bezpečnosť.

V ponuke Tubes International sa nachádzajú tlakové hadice, ktoré sú podľa Tlakovej direktívy (2014/68/EU) značené symbolom CE a je vystavená deklarácia zhody EU – Modul A2 Certifikovaná UDT-CERT (1433).

Tubes International garantuje technické parametre ponúkaných produktov. Bezpečnosť a zhodu s požiadavkami Zákazníka potvrzujú Atesty kvality a zhody, vystavené na prianie Zákazníka.