Pravidlá využívania stránok

PODMIENKY VYUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK

Prístupom na internetové stránky a sťahovaním materiálov v nich obsiahnutých, stanovujúcich majetok Tubes International s.r.o., súhlasíte bezvýhradne s následujúcimi podmienkami:

OBSAH

Všetky uvedené údaje majú len informatívny charakter. Použitie údajov je možné len pre informatívne účely s vyhradením povinnosti uviesť informácie o autorských právach uvedených materiálov.

AUTORSKÉ PRÁVA

Prezentované materiály a celý obsah internetovej Tubes International s.r.o. sú chránené autorskými právami. Obsiahnuté informácie, texty, ilustrácie a obrázky môžu byť použité výhradne pre nekomerčné, osobné účely a mimo prehliadania nesmú byť akýmkoľvek spôsobom reprodukované, modifikované, kopírované, predávané alebo publikované, v celku ani čiastočne bez predchádzajúceho písomného súhlasu Tubes International s.r.o.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Informácie na internetovej stránke nie sú právne záväzné a nestanovujú obchodnú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Tubes International s.r.o. si vyhradzuje právo k zmene technických parametrov bez predchádzajúceho upozornenia. Farby uvedené na stránke sa môžu čiastočne líšiť od skutočnosti z dôvodu obmedzenia zobrazovacích technológií. Plné informácie na tému produktov a ich dostupnosti možno získať na pobočkách Tubes International s.r.o.