Výroba kovových hadíc

Ponúkame tiež zváranie kovových hadíc vrátane tlakovej skúšky. V rámci oprávnenia pre zváranie sa môže Tubes International pochváliť nasledujúcimi certifikátmi:
  • Certifikát zhody EU, potvrdzujúci splnenie požiadaviek modulu A2 Direktívy 2014/68/EU v rozsahu výroby tlakových zariadení, vydaný Úradom technického dozoru.

  • Certifikát potvrdzujúcí splnenie požiadaviek DNV, vydaný DNV GL

Potrebujete viac informácií?