Spojky pre LPG, LNG a kryogénne plyny

Spojky pre LPG, LNG a kryogénne plyny – všeobecné informácie

Spojky a fitingy pre hadice pre skvapalnené plyny a inštalácie na nakládku/vykládku: LPG (propan-butan), LNG (zemný plyn), kryogénne plyny (nízka teplota pri skvapalnení) ako oxid uhličitý, dusík, argón, kyslík. V podstate sa spojky dajú rozdeliť do dvoch skupín: LPG spojky, ktoré sú vyrobené z uhlíkovej ocele a mosadze, pre použitie pri teplotách blízkych okolitému prostrediu a druhá skupina – spojky pre LNG a kryogénne plyny pracujúce pri veľmi nízkych teplotách až do -196°C (teplota kvapalného dusíka pri atmosférickom tlaku). Preto sú kryogénne spojky vyrobené z nerezovej ocele a mosadze s vysokou odolnosťou voči lomu. Spojky pre kvapalné plyny často majú kužeľové závity a kódové prvky, t.j. príslušné drážky a kolíky na spojovacej a adaptačnej časti spojky. To bráni pripojeniu spojovacej časti konkrétneho média napr. kyslíka k adaptačnej časti iného média napr. dusíka. V tejto skupine sa nachádzajú aj kryogénne spojky v súlade s EIGA (Európska asociácia priemyselných plynov).

LPG (stlačený ropný plyn)

Propan – butan je zmesou dvoch uhľovodíkov: propanu (C3H8) a butanu (C4H10). Pri atmosférickom tlaku je prirodzene plynný, ale pri skladovaní v stlačených bombách je to kvapalina. Kondenzuje sa pri nízkom tlaku niekoľkých barov, pri izbovej teplote. Je široko používaný ako palivo pre kúrenie a ako palivo (autoplyn) pre vozidlá, hlavne automobily.

Zemný plyn

Zemný plyn sa ťaží z podzemných zásobníkov. Jeho hlavnou zložkou (90%) je metán (CH4) a menšie množstvo etánu, propanu a butanu. Zemný plyn je jednou z hlavných surovín používaných na výrobu energie a chemikálií. Zemný plyn sa spracováva na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo sa stláča pod vysokým tlakom (CNG) na uskladnenie a prepravu.

LNG (Liquefied Natural Gas)

LNG je skvapalnený zemný plyn chladený na približne –162°C (teplota varu metánu). Keď sa zemný plyn skvapalní, zmenšiť svoj objem 630-násobne. LNG, ktorý sa udržiava pri nízkej teplote v kryo-nádrži, môže byť prepravený pri nízkom tlaku, blízkom atmosférickému tlaku, špeciálnymi loďami – LNG nosičmi a cisternami na cestnej alebo železničnej preprave. LNG sa môže použiť na pohon veľkých ťažkých vozidiel, napríklad autobusov mestskej hromadnej dopravy. Tieto vozidlá majú izolované kryo-nádrže s pracovnými tlakmi až do 10 barov.

CNG (Compressed Natural Gas)

CNG je zemný plyn stlačený na približne 200 ÷ 250 barov pri izbovej teplote, používaný na pohon vozidiel a autobusov. Musí sa skladovať vo vysokotlakových oceľových alebo kompozitných nádržiach. Pre hadice a fitingy CNG, pozrite sa na sekciu VYSOKÝ TLAK.

Kryo-plyny

Kryogény sú technické plyny (priemyselné plyny) ako CO2, N2, Ar, O2. Keď sa tieto technické plyny ochladia na určitú teplotu, sú pod atmosférickým tlakom v kvapalnom stave.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Zoznam produktov:

Závitové spojky na nakládku/vykládku LPG

Závitové spojky na nakládku/vykládku LPG

Závitové spojky na nakládku/vykládku LNG

Závitové spojky na nakládku/vykládku LNG

Závitové spojky pre kryogénne plyny - EIGA

Závitové spojky pre kryogénne plyny – EIGA

Potrebujete pomoc pri výbere produktu alebo ste nenašli ten pravý?

Zavolajte nám: +421 911 923 711 alebo nám napíšte email: zilina@tubes-international.com