Pákové spojky

Pákové spojky sú konštruované ako spojka vo forme kalichu s gumeným tesnením a guľovitá vsuvka. Obidve časti sú spojené pomocou hákou a dotlačené k sebe pomocou páky. Konštrukcia spojky umožňuje úhlový posuv spojených elementov, preto sú niekedy nazývané kardanové spojky. Existuje rad typov pákových spojok, líšiacich sa tvarom spojky, vsuvky a tvarom a rozmiestnením hákov. Spojky sú vyrobené z galvanizovanej ocele, hliníku alebo nereze. Pákové spojky boli navrhnuté pre potrubné systémy zavlažovania a odvodňovanie (stavebné práce, odvod dažďovej vody, zníženie hladiny podzemnej vody). Vďaka jednoduchej, robustnej konštrukcii a tesnosti aj pri znečistení nachádza široké uplatnenie v potrubných systémoch i hadicových rozvodoch – pre vodu, splašky, chemikálie, ropné látky a potraviny. Používané tiež pre stáčanie sypkých materiálov (cementu, vápna, minerálov, krmív, granulátov, obilia, múky a pod.). Pri voľbe spojky pre iné médium ako voda treba voliť vhodné tesnenie.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Potrebujete viac informácií?