Palivové spojky

Palivové spojky API sú vyrábané podľa americkej normy API RP-1004 vydanej American Petroleum Institute. Sú určené pre spodné plnenie a vyprázdňovanie („Bottom Loading”) paliva z autocisterien. Základnou časťou spojky API je špeciálny adaptér (časť spojky API na zásobník) uchytený na cisternu pomocnou prírubou TTMA 4″. Adaptér je ukončený vsuvkou o rozmere 4″, na ktorú sa pri stáčaní pripojí hadica alebo plniace rameno pomocou spojky (časť spojky API na hadicu). Po spojení se otvorí ventil umiestnený v adaptére a umožní tak prietok média. Výpary z plnenej cisterny sú odvádzané späť do plniaceho zásobníka pomocou odsávacích hadíc („Vapour Recovery”), vybavenými spojkami CAMLOCK s ventilmi. Spojky API sú vyrobené z hliníku. Pracovný tlak max. 5 bar.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Potrebujete viac informácií?