Teflonové kompenzátory

Teflonové kompenzátory nachádzajú uplatnenie všade tam, kde je vyžadována vysoká chemická a tepelná odolnosť. Kompenzujú tepelné dilatácie, montážne nerovnosti a vibrácie. Nachádzajú široké použitie v chemickom, potravinárskom a farmaceutickom priemysle.
Rozsah pracovných teplôt: do 235°C.
Rozsah ponúkaných priemerov: od DN 25 do DN 600.
Sú vyrobené z viacvrstvého mechu tvarovaného z PTFE (Teflon) s vonkajšími výztužnými prstencami. Stabilizačné prstence sú vyrobené z nerezovej ocele.
Príruby sú vyrobené zo sféroidnej liatiny, nereze alebo uhlíkovej ocele.

Potrebujete viac informácií?