Hadicové bubny

Hadicové bubny

 • Hadicové bubny

Hadicové bubny – všeobecné informácie

Kotúče na hadice sú primárne určené na rýchle odmotanie požadovanej dĺžky hadice (flexibilné hadicové zoskupenie), ktorá je pripravená na prevádzku a pripojená k zdroju (napr. voda, vzduch) cez kotúč. Po skončení jej prevádzky je hadica navinutá späť na kotúč.

Výhody používania kotúčov na hadice:

nawijaki do węży przemysłowych

Dôležitým faktorom, ktorý priamo ovplyvňuje úroveň bezpečnosti na pracovisku, je udržiavanie pracoviska v poriadku a správne zabezpečenie vybavenia. V prípade hadíc je najlepšie používať kotúče na hadice, ktoré minimalizujú riziko nehôd a predlžujú životnosť hadíc až päťkrát. Neexistuje riziko poškodenia alebo prerušenia hadice, ak je skladovaná správne.

Hadicové zoskupenia náhodne ležiace na podlahe predstavujú najväčšie nebezpečenstvo pre bezpečnosť na pracovisku, pretože môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pádu a spôsobiť zranenia. S kotúčmi na hadice môže byť rýchlo odmotaná akákoľvek požadovaná dĺžka hadice, pripravená na použitie a pripojená cez kotúč k výstupu zdroja (napr. voda, vzduch). Po dokončení úlohy je hadica navinutá späť na kotúč. Tento systém zvyšuje pohodlie a efektívnosť práce.

zwijadło sprężynowe do węża

Hlavná hadica je pripojená k otočnému spoju pod 90º (1), vedie cez otvor (2) a je navinutá na bubne kotúča na hadice (3), namontovaná na osi (4) vloženej do rámu kotúča (5). Koniec hlavnej hadice je vedena cez vodiacu ruku (6) a zabezpečená nárazníkom (7). Prívodná hadica je pripojená k vstupu otočného spoju (8). Základňa (9) umožňuje montáž na stenu. Vo vnútri bubna je inštalovaný pružinový mechanizmus, mechanizmus ráčny, ktorý zastaví hadicu v požadovanej dĺžke – na osi kotúča na hadice.

Aby bol model kotúča na hadice správne prispôsobený konkrétnej aplikácii, musia byť zohľadnené nasledujúce prevádzkové podmienky a technické parametre:

 • vnútorný a vonkajší priemer hadice, ktorá má byť navinutá na kotúč na hadice,
 • typ hadice, ktorá má byť navinutá na kotúč na hadice (kvôli ich konštrukcii sú vhodné iba niektoré hadice na navíjanie),
 • ohýbaci polomer hadice (maximálne polovica priemeru bubna kotúča na hadice),
 • dĺžka hadice, ktorá má byť navinutá na kotúč na hadice,
 • pohon kotúča na hadice,
 • poloha montáže kotúča na hadice (stena, podlaha, strop atď.)

Poznámka:

 • Maximálny pracovný tlak a teplota sú vždy určené parametrom s menšou hodnotou v
  súbore kotúč na hadice – hadica.
 • Maximálna dĺžka hadice je obmedzená kapacitou bubna (priemer a šírka) pre hadicu s konkrétnym vonkajším
  priemerom a, v prípade kotúčov na hadice s pružinovým pohonom, maximálnym napätím (počet otáčok) dosiahnutým
  pružinou.
 • Na dodávku médií na vstup kotúča na hadice musí byť použité flexibilné hadicové zoskupenie. Nepružné pripojenie môže
  poškodiť kotúč na hadice.
 • Pri výbere kotúča na hadice pre chemicky agresívne médiá musí byť odolná nielen hadica, ale
  tiež vnútorná tekutinová cesta v kotúči na hadice, otočný konektor a tesnenie.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Zoznam produktov:

Potrebujete pomoc pri výbere produktu alebo ste nenašli ten pravý?

Zavolajte nám: +421 911 923 711 alebo nám napíšte email: zilina@tubes-international.com

FAQ – Hadicové bubny:

Aké sú základné typy pohonov pre hadicové navijaky?

Pružinové, ručné a motorové pohony: elektrické, hydraulické a pneumatické.

Môžu byť hadicové navijaky s hadicami použité na paru?

Hadicové navijaky môžu byť použité na paru, ale len spolu s hadicami špeciálne navrhnutými pre paru. Pri montáži hadice na navijak vždy používajte prípojky určené pre paru, ktoré sú spojené so špeciálnymi bezpečnostnými svorkami.

Svorky by mali byť skontrolované na utiahnutie pri každom použití, pretože materiál hadice sa môže deformovať pri dlhodobom vystavení pare. Voľné spojenia by sa mali znovu utiahnuť a časti s nadmerným opotrebením by sa mali znovu zostaviť po odrezaní nadmerne deformovanej časti hadice. Taktiež je dôležité venovať pozornosť bezpečnosti obsluhy, pretože navijak hadice sa môže zahriať. Para môže byť privádzaná do súpravy až po úplnom odvinutí hadice.

Môžu byť hadicové navijaky s hadicami použité v potenciálne výbušných oblastiach?

Technicky je možné použiť kompletnú súpravu hadicového navijaku v potenciálne výbušných oblastiach. Hadicový navijak musí byť certifikovaný podľa smernice ATEX a hadica navinutá na navijak musí byť schválená na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Okrem toho musia byť použité prvky na inštaláciu hadice na navijak vyrobené z neiskriacich častí. Celá jednotka musí byť schválená spoločnosťou Tubes s príslušným kvalifikačným dokumentom.

Aké parametre je potrebné určiť pre výber správneho modelu hadicového navijaku pre konkrétnu aplikáciu?

Je potrebné určiť relevantné prevádzkové podmienky (prostredie, pracovný tlak, pracovná teplota), technické parametre hadice (nie každá hadica je vhodná na navíjanie na navijak vzhľadom na jej konštrukciu), spôsob inštalácie navijaku a typ pohonu.