Jednotky úpravy vzduchu (FRL)

Jednotky pre úpravu vzduchu (FRL)

Jednotky pre úpravu vzduchu (FRL) – všeobecné informácie

FRL – príprava vzduchu ako pracovného média v pneumatike.

Atmosférický vzduch je znečistený plynmi, parou, časticami rôznych chemických zlúčenín, ale aj prachom rôznych tvarov, štruktúr a hustôt, ktorý sa obvykle vznáša vo vzduchu. Zloženie a koncentrácia znečisťujúcich látok v atmosférickom vzduchu závisia od miesta a ročného obdobia. Všetky tieto znečisťujúce látky vstupujú do pneumatických systémov obohatených o nečistoty, ktoré sú prinášané počas kompresie, pokiaľ nie sú odstránené zo vzduchu pred a po kompresii. V pneumatike je stlačený vzduch pripravovaný v špeciálnych zariadeniach (jednotky na prípravu vzduchu – FRL), ktoré:

 • odstraňujú nečistoty zo vzduchu (F-filter),
 • regulujú tlak na požadovanú úroveň (R-regulátor),
 • mazajú vzduch (L-mazací zariadenie).

Okrem toho je pred jednotkami FRL zvyčajne inštalovaný spúšťací uzatvárací ventil a za jednotkami FRL (pred konečným zariadením) mäkký štartovací ventil.

Filtrovaný vzduch by nemal obsahovať:

 • vodu v podobe kvapiek – vodné pary sú povolené, pokiaľ je bod rosy (teplota kondenzácie vzduchu pri danom tlaku a vlhkosti) asi 5 ÷ 10°C pod najnižšou teplotou v inštalácii a relatívna vlhkosť pri najnižšej pracovnej teplote nepresahuje 80% (relatívna vlhkosť je vyjadrená v %, 0 – suchý vzduch bez vodnej pary, 100% nasýtený vodnou parou – jej ochladenie spôsobuje okamžitú kondenzáciu),
 • olej a iné kvapaliny vo forme kvapiek,
 • mechanické znečistenie väčšie ako 50 µm

Filtre:

 • Filter je zariadenie, ktoré neodstraňuje z vzduchu vodu vo forme pary (na tento účel použite chladiaci alebo adsorpčný sušič, ktorý vedie vzduch cez nádobu s adsorbentom zachytávajúcim vlhkosť).
 • Vložka filtra by sa mala meniť v priemere každých pol roka (v závislosti od miery znečistenia vzduchu).
 • Pred presný filter (depurátor) by mal byť nainštalovaný filter s vložkou s filtráciou 5 µm. Odstraňuje
  najväčšie častice, aby sa zabránilo náhlemu ucpávaniu presných filtrov.

Regulačné ventily (regulátory)

 • Pozsah výstupu regulačného ventilu by sa mal starostlivo vyberať – požadovaný pracovný tlak musí byť v rámci
  rozsahu, ale čo najbližšie k maximálnemu výstupnému tlaku ventilu. Potom ventil pracuje bližšie
  k svojej nastavenej hodnote a má menšiu hysterézu.
 • Preba dbať na to, aby do vstupu regulačného ventilu prichádzal iba čistý vzduch. Možné nečistoty môžu spôsobiť problémy
  so zatváraním ventilu a neustálym odvzdušňovaním cez sekundárny ventil.
 • Piektoré regulačné ventily sú vybavené neustále pracujúcim odvzdušňovacím ventilom, čo nie je ich nevýhodou (umožňuje
  presnejšie udržiavať požadovanú hodnotu výstupného tlaku).
 • Požadovaný tlak vo väčšine regulátorov by sa mal nastavovať „zdola“.

Mazacie zariadenia:

 • Väčšina pneumatických aktuátorov (napr. všetky pohony-servo motory MW-…) môže pracovať bez mazania (bez externého mazacieho zariadenia). Ak sa použije mazacie zariadenie, jeho nádržka musí byť pravidelne dopĺňaná olejom, pretože olejová hmla splachuje továrensky nanášané mazivo.
 • Pri montáži a spustení mazacieho zariadenia musí byť ihla na nastavenie množstva olejovej hmly zatvorená a potom otvorená na požadované dávkovanie oleja.
 • Vzdialenosť medzi mazacím zariadením a aktuátormi by nemala presiahnuť 7 metrov.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Zoznam produktov:

Jednotky FRL

Jednotky FRL

Filtre frl

Filtre

Regulátory

Regulátory

Mazacie zariadenia

Mazacie zariadenia

Filter-regulátory

Filter-regulátory

Uzatváracie a pomalý štartovacie ventily

Uzatváracie a pomalý štartovacie ventily

Potrebujete pomoc pri výbere produktu alebo ste nenašli ten pravý?

Zavolajte nám: +421 911 923 711 alebo nám napíšte email: zilina@tubes-international.com

FAQ – Jednotky úpravy vzduchu (FRL)

Čo znamená skratka FRL?

Skratka FRL označuje zariadenie na prípravu stlačeného vzduchu, ktoré sa skladá z:

 • F – filter – odstraňuje nečistoty a vlhkosť (kondenzát) zo systému stlačeného vzduchu;
 • R – regulátor – znižuje a udržiava tlak na požadovanej úrovni;
 • L – mazací prístroj – vstrekáva mazivo (olej) do aplikácie, ktorá vyžaduje mazanie.
Kedy by sa mala vymeniť filtračná vložka?

Stav filtračnej vložky by sa mal overovať na základe kvality stlačeného vzduchu. Znečistená (špinavá) filtračná vložka môže spôsobiť pokles tlaku, prietoku a výkonu. Výrobca odporúča vymeniť filtračnú vložku každých šesť mesiacov, aby sa zabezpečila správna prevádzka pneumatického systému.

Čo je to úroveň filtrácie a ako sa opisuje?

V závislosti od aplikácie sú filtre stlačeného vzduchu vybavené filtračnými prvkami rôznych gradácií.

Úroveň filtrácie, vyjadrená v mikrometroch (µm), určuje veľkosť častíc, nad ktoré častice sú zadržané filtrom.

Najčastejšie úrovne filtrácie:

 • Predfiltrácia (hrubá) – 5µm alebo 20µm filtračný prvok
 • Jemná filtrácia – 0.01 µm filtračný prvok
Kedy by sa mal použiť mazací prístroj?

Mazací prístroj sa odporúča pre:

– prevádzku vo vlhkom a prašnom prostredí,

– prevádzku pohonov pri rýchlostiach > 1 m/s,

– frekvenciu prepínania ventilov > 3 Hz.

Ako si vybrať správny tlakový redukčný ventil?

Pri výbere tlakového redukčného ventilu je potrebné okrem vstupného tlaku a prevádzkovej teploty brať do úvahy aj požadovaný prietok, ktorý súvisí s veľkosťou pripojenia. Zatiaľ čo regulačný rozsah by mal byť prispôsobený požadovanej prevádzkovej tlaku (tlakový redukčný ventil udržiava nastavenú hodnotu presnejšie a má menšiu hysterez).

Ďalšie informácie:

Video: Prípravná jednotka vzduchu FR+L