Ventily

Úlohou pneumatických ventilov je prívod (alebo odvod) stlačeného vzduchu na požadované miesto, v odpovedajúcom čase. Ventil nevytvára silu, slúži len k rozdeleniu a regulácii prietoku média (stlačeného vzduchu). Ventily môžu byť montované na panel, voľne na hadicu, priamo na valec (pomocou špeciálnych úchytov alebo na deliacej doske.

 • Základné delenie ventilov:
 • 1. S ohľadom na počet ciest prietoku (počet ciest je rovný počtu prípojok):
  • a. Dvojcestné
  • b. Trojcestné
  • c. Päťcestné
 • 2. S ohľadom na počet polôh (počet polí v symbole ventilu):
  • a. Dvojpolohové
  • b. Trojpolohové
 • 3. S ohľadom na druh riadiaceho signálu:
  • a. Ručné
  • b. Mechanické
  • c. Pneumatické
  • d. Elektrické
 • 4. S ohľadom na druh ovládania:
  • a. Priame a nepriame
  • b. Ovládanie trvalé (monostabilné) a impulzové (bistabilné)

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Potrebujete viac informácií?