Presné armatúry

Presné armatúry

Presné armatúry – general information

Inštrumentačný systém je potrubný systém na prenos kvapalín alebo plynov, ktorý sa používa na meranie, monitorovanie a riadenie parametrov priemyselných procesov v náročných technologických a priemyselných odvetviach. Je súčasťou širokého odboru regulačnej a meracej techniky a automatizácie priemyselných procesov. Kvapaliny a plyny, ktoré sa spracúvajú, pretekajú potrubím procesov, sú uskladnené v nádržiach, zmiešané, podliehajú chemickým reakciám, menia svoje parametre (tlak, teplota, prietokové rýchlosti, hladina a ďalšie premenné). Tieto parametre musia byť merané, monitorované a kontrolované, čo sa dosahuje prostredníctvom senzorov, meradiel, prietokomerov, ventilov a ďalších prvkov spojených potrubím do systému. Inštrumentačné systémy často pracujú pri vysokom tlaku, vo vákuu, vibráciách alebo pri vysokých teplotách, prenášajú vysoko korozívne chemikálie, pracujú v nepriaznivých vonkajších podmienkach. Ďalším aspektom je, že nesprávne čítanie parametrov procesu alebo porucha systému môže viesť k katastrofickým dôsledkom. Preto je spoľahlivosť najkritičkejším požiadavkom pre inštrumentačné systémy. To sa týka používania materiálov vysokej kvality, často veľmi drahých, najmodernejších technológií presného strojového spracovania a prísnej kontroly kvality.

Existuje množstvo priemyselných odvetví, ktoré využívajú inštrumentačné systémy, sú však najbežnejšie v chemickom priemysle, priemysle ropy a plynu, petrochemickom priemysle, pri vŕtaní ropy, energetike, jadrových elektrárňach, papierenskom priemysle, farmaceutickom priemysle, výrobe a prenose vysokotlakových plynov.

KATALÓG
Stiahnuť

PREDAJNÁ SIEŤ
Preveriť

DOPYT
Odošli

Zoznam produktov:

Konektory pre inštrumentáciu jednoduché a dvojité skrutkovanie

Konektory pre inštrumentáciu jednoduché a dvojité skrutkovanie

Potrebujete pomoc pri výbere produktu alebo ste nenašli ten pravý?

Zavolajte nám: +421 911 923 711 alebo nám napíšte email: zilina@tubes-international.com

FAQ – Presné armatúry:

Aké priemery má inštrumentačná armatúra?

Inštrumentačná armatúra, známa tiež ako presná armatúra, je dostupná v priemeroch od 3 mm do 50 mm a od 1/16” do 2”, hoci veľkosti nad 25 mm a nad 1” sú menej bežné a zvyčajne sa vyrábajú na zákazku.

Aké rúry sa používajú pri inštrumentácii?

Typicky sa pri inštrumentácii používajú bezšvové rúry z ocele AISI 316/L podľa noriem AS™A213/A269 alebo podobných štandardov. Je dôležité, aby rúry spĺňali tieto štandardy kvôli kvalite ich povrchovej úpravy a povoleným toleranciám, najmä vonkajšieho priemeru. Spoločnosť Tubes International dodáva rúry vysokej kvality HPS 1 v štandardných tyčiach s dĺžkami až do 6 m, zatiaľ čo zvinovacie rúry vrátane odmastených rúr na prevádzku s kyslíkom sú dostupné na požiadanie.

Dá sa inštrumentácia použiť pre CNG a vodík?

Spoločnosť Tubes International ponúka armatúru a ventily schválené podľa ECE R110 a EC-79, ktoré možno inštalovať na vozidlá poháňané CNG a vodíkom.