Gumené hadice a koncovky pre paru

Vodná para má destrukčné účinky. Môže spôsobiť poškodenie zariadenia, vážne zranenie alebo smrť obsluhy. Pre zamedzenie tohto rizika je potrebné správne zvoliť hadicu pre danú aplikáciu a dodržiavať pokyny pre inštaláciu a údržbu, skladovanie a požiadavky vyplývajúce pre špeciálne pryžové hadice, kovové hadice a teflonové hadice.

Potrebujete viac informácií?