Koncovky pre paru

Na pryžové hadice pre paru je potrebné používať špeciálne koncovky určené pre toto médium. Tieto koncovky so zosílenou konštrukciou sú uchytené na hadici špeciálnymi montážnymi objímkami stiahnutými šróbami. Táto konštrukcia umožňuje prieběžné doťahovanie objímok a kontrolu stavu hadíc pod objímkou. Správna voľba koncoviek a objímok podľa priemeru a sily steny hadice, správná montáž a pravidelná kontrola spoja majú zásadný význam na bezpečnosť používania hadice s koncovkami.

Tubes International varuje pred používaním pryžových parných hadíc s nerozoberateľne zalisovanými koncovkami. Tento spôsob montáže neumožňuje doťahovanie objímky počas používania hadice a vzhľadom k čiastočnej degradácii pružnosti pryže môže dôjsť k úniku média alebo dokonca k vytrhnutiu koncovky s katastrofálnymi následkami!

Potrebujete viac informácií?